Vložila Hana Nedbalová: MPSV

20.10.2013 at 13:00

Pevně věřím, že MPSV v ČR najde pro tuto organizaci finanční prostředky k přežití. Není přece omluvitelný předpoklad úřadu, že odborné poradenství a terapie není zapotřebí plně financovat a že do budoucna zcela poradenství zruší. Bohužel o těchto plánech ministerstva veřejnost neví, ale dotýkají se každého z nás. Navíc není poradenství v různých sociálních službách na podobně vysoké úrovni. Tady v Élektře je poskytováno vysoce kvalifikované poradenství erudovanými odborníky, kteří jsou za to nedostatečně odměňováni. Už dlouho pracovníci dávají mnoho pracovních hodin organizaci zdarma, dobrovolnicky. Zajímalo by mě, zda hodnotitelé projektů či koncepční pracovníci daného odboru ministerstva také musí při své práci řešit, z čeho zaplatí nájem pracoviště a kde si půjčí na výplatu.
Élektra poskytuje služby pro klientky z celé republiky Je chybný předpoklad, že by si poradenství a terapii mohly klientky hradit samy, protože na to týraně a zneužívané ženy nemají peníze. Ministerstvo nemůže sdělit těmto klientkám, kam jinam se mohou obrátit se žádostí o pomoc , protože žádné jiné pracoviště, jako náhrada za Élektru, není.
Děkuji paní PhDr.Bc. Jiřině Dolanské, PhD. za všechny zdravotně postižené klientky, které se na ni mohly obrátit a byla jim poskytnuta odborná pomoc. Tato spolupráce Élektry s SPCCH v ČR tvá již dvacet let. Věřím, že se finance najdou a hlavně, že to bude brzy, aby se pracovníci Élektry mohli věnovat své práci.

20.02.2013

Tags: