1. září 2013 – Uplatním se!

19.10.2013 at 17:59

 

Registrační číslo projektu:     CZ.1.04/3.102/86.00140

Název projektu:                      Terapeutická skupina – uplatním se!

zveřejnění:                             1. září 2013

Občanské sdružení Élektra – Centrum pomoci ženám zneužitým v dětství projekt „Terapeutická skupina – uplatním se!“ financovaný z prostředků EU k 31. srpnu 2013 ukončilo a vrátilo. Nebylo možné v něm dále pokračovat. Od ledna 2013 o.s. Élektra nedostalo na odborné sociální poradenství žádné dotace, nepodařilo se sehnat sociálního pracovníka, Centrum se muselo vystěhovat z prostor v ul. Chomutovická a vrátit registraci na MMHP. Poskytování odborného sociálního poradenství bylo podmínkou pro čerpání finančních prostředků z EU a realizace projektu „Terapeutická skupina – uplatním se!“.