Odborné emailové, skypové a telefonické poradenství

14.2.2016 at 14:00

Občanské sdružení Élektra – Centrum pomoci ženám zneužitým v dětství poskytuje Odborné emailové, skypové a telefonické poradenství. Projekt podpořily Nadační fond Slovak-Czech Women´s fund a Philip Morris International Inc.

www.womensfund.skwww.pmi.com

Realizace projektu: 8. 2. 2016 – 7. 8. 2016

Odborné emailové, skypové a telefonické poradenství je určeno dospělým lidem, kteří v dětství zažili některou z forem sexuálního zneužívání a se svým traumatem se neměli možnost vyrovnat nebo se s ním dosud nevyrovnali. Odborné poradenství je poskytováno také partnerům a příbuzným dospělých obětí sexuálního zneužívání v dětství, přátelům a kolegům těchto obětí, laické i odborné veřejnosti.

Odborné poradenství poskytuje jedna ze zakladatelek o. s. Élektra, psycholožka, psychoterapeutka, samostatná manželská a rodinná poradkyně PhDr. Bc. Jiřina Dolanská Ph.D., která se pomoci dospělým obětem sexuálního zneužívání v dětství cíleně věnuje více než dvacet let. Projekt administrativně zajišťuje Bc. Renata Janíková.

Odborné emailové, skypové a telefonické poradenství poskytujeme vždy v úterý a ve čtvrtek od 15:00 do 18:00 hodin.

Odborné emailové poradenství – své zprávy pište na email poradna@centrumelektra.cz. V souvislosti s počtem obdržených emailů Vám odpovíme nejpozději do 14 dnů.

Odborné skypové poradenství – na skypu nás najdete pod jménem centrumelektrascwfapmi (Občanské sdružení Élektra). Termín a hodinu skypového kontaktu je třeba si předem domluvit – telefonicky na čísle 603 812 361 nebo na emailu poradna@centrumelektra.cz. Upřednostňujeme audio skypový hovor (bez kamery), po vzájemné dohodě klienta nebo klientky s terapeutkou je možný oboustranný video hovor.

Odborné telefonické poradenství poskytujeme na telefonním čísle 603 812 361 výhradně v úterý a ve čtvrtek od 15:00 do 18:00 hodin. Hovor je zpoplatněn dle Vašeho tarifu. V případě, že se v uvedený čas nebudete moci do o. s. Élektra dovolat, bude to tím, že se věnujeme jiné klientce nebo klientovi.

O průběhu realizace projektu Vás budeme informovat na našich webových stránkách centrumelektra.cz a facebookovém profilu Centrum Élektra /nejen/ ženám.

Logo SCWF