Linka pomoci DOST

12.7.2016 at 20:18

Občanské sdružení Élektra – Centrum pomoci ženám zneužitým v dětství zahajuje, v rámci projektu, provoz telefonní Linky pomoci DOST (Dospělé Oběti Sexuálního Traumatu). Linka pomoci DOST má telefonní číslo 739 441 879 a můžete ji volat každou středu od 15:00 hod do 18:00 hod.

Termín realizace projektu: 11. července 2016 – 10. října 2016

Linka pomoci DOST finančně podpořilo DSA Prague.

Linka pomoci DOST poskytuje odborné telefonické konzultace a poradenství dospělým lidem, kteří v dětství zažili některou z forem sexuálního zneužívání a následky tohoto traumatu stále negativně ovlivňují mnohé stránky jejich současného života. Linka pomoci DOST nabízí pomoc dospělým obětem sexuálního zneužívání v dětství s řešením jejich aktuálního špatného psychického stavu nebo situace, s níž si neví rady a která hrozí zhoršením jejich zdravotního stavu. Linku pomoci DOST mohou kontaktovat také životní partneři těchto dospělých obětí, rodinní příslušníci, přátelé, odborná i laická veřejnost.

Linka pomoci DOST je zpoplatněna dle Vašeho tarifu.

Odborné telefonické konzultace a poradenství na Lince pomoci DOST poskytuje jedna ze zakladatelek o. s. Élektra, psycholožka, psychoterapeutka, samostatná manželská a rodinná poradkyně PhDr. Bc. Jiřina Dolanská Ph.D., která se na pomoc dospělým obětem sexuálního zneužívání v dětství specializuje dvacet čtyři let.

O průběhu realizace projektu Vás budeme informovat na našich webových stránkách www.centrumelektra.cz a facebookovém profilu Centrum Élektra /nejen/ ženám.