Služby

Centrum Élektra nabízí odborné poradenství, individuální a skupinové psychoterapie ženám i mužům, kteří se stali oběťmi sexuálního násilí v dětství či dospělosti, dále jejich partnerům a příbuzným.
Pořádáme vzdělávací akce pro pedagogy, lékaře, sociální pracovníky a jiné odborníky ze sociální a zdravotnické oblasti.

Konkrétní formy pomoci:
Odborná pomoc

individuální
– v bezpečném prostředí probíhá terapeutický proces pouze za účasti klienta/ky a psychoterapeutky
skupinová
– terapie se uskutečňuje ve skupině žen za účasti psychoterapeutky a koterapeutky
párová
– do terapeutického vztahu s terapeutkou vstupuje žena (či muž) spolu se svým partnerem (partnerkou)
Dále nabízíme podpůrnou terapii pro rodinné příslušníky, partnery/ky obětí sexuálního násilí.

Poradenství

Internetové, e-mailové, telefonické a korespondenční
– slouží především k poskytnutí základních informací o problematice, navázání vztahu, poskytnutí podpory a motivace k dalšímu řešení problému
Krizová intervence
– poskytnutí okamžité pomoci klientce (klientovi), která (který) se nachází v krizové životní situaci
Videotrénink interakcí
– technika pracuje s videozáznamy a prostřednictvím posilování pozitivních prvků chování na základě jejich analýzy může klient/ka ovlivnit vztahy v rodině, především směrem k dětem