Popular Tags:

Důležité upozornění

27.1.2014 at 12:56

20. ledna 2014 jsme museli zrušit náš Transparentní účet. Náklady výrazně převyšovaly příjmy. Finanční dary nám prosím posílejte už jen na provozní účet číslo 3658760237/0100. Děkujeme!

6.1.2014

6.1.2014 at 22:10

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014, zasáhl do fungování občanských sdružení. Stávají se z nich „spolky“. Také my tuto nově vzniklou situaci musíme řešit i přesto, že o.s. Élektra nemá žádné zaměstnance. Jakmile bude transformace našeho Centra dokončená, budeme Vás informovat.

13.11.2013

13.11.2013 at 9:14

EKG smrtka final

Aktuality: 6.11.2013

6.11.2013 at 11:18

kontakt mobil 603 812 361

Je nám to velmi líto, ale nové klienty teď nepřijímáme! Není to v našich silách! Nemáme totiž prostory, ve kterých bychom naše služby mohli poskytovat a nemáme žádné peníze na úhradu nejnutnějších nákladů na provoz Centra – od ledna 2013 jsme totiž na odborné sociální poradenství nedostali ani korunu dotací. Po celý rok 2013 jsme se velmi intenzivně snažili sehnat peníze z jiných finančních zdrojů, žádné z mnoha jednání ale nevedlo k úspěchu. Jakmile se nám podaří sehnat peníze a prostory, abychom mohli dál pomáhat, ihned začneme nabírat nové klienty. Děkujeme za pochopení!

 

Pokud nám chcete pomoci, podpořte nás finančním darem nebo písemnou formou, například dopisem na Magistrát hlavního města Prahy nebo na MPSV. Občanské sdružení Élektra po 18ti letech úspěšného pomáhání dospělým obětem sexuálního zneužívání v dětství (měli jsme téměř 5 500 klientů a klientek) bylo donuceno čelit existenčním problémům a kritické finanční situaci.

Konec platnosti registrací našich sociálních služeb

1.11.2013 at 12:07

Dveře_konec

Hledáme nové prostory

20.10.2013 at 13:52

Hledáme nové prostory, ve kterých bychom mohli dále poskytovat pomoc dospělým obětem sexuálního zneužívání v dětství. Občanské sdružení Élektra k 31.12.2012 pomohlo 5 358 klientkám a klientům. Pomozte nám pomáhat i dál.

Provozní účet: 3658760237/0100.

Vložila Hana: Poděkování

20.10.2013 at 13:26

Děkuji paní doktorce Jiřině Dolanské za její vysokou profesionalitu, lidskost, vytrvalost a nezměrné úsilí, se kterým vybudovala centrum Elektra.
Je velká škoda, že veřejnost a instituce poskytující dotace, tak málo vědí o tom, kolik žen se díky Vám mohlo nadechnout do nového života a jak je to pro život jejich dětí a rodin důležité.Mnohým jste zachránila život.
Přeji Vám i Vašim spolupracovníkům dobré podmínky pro práci a konečně pořádné finanční zdroje, které by odpovídaly významu a náročnosti vaší práce. Byla by nesmírná škoda, kdyby Vaše centrum nemohlo v budoucnu existovat kvůli nedostatku pěnez, se kterým se , bohužel, stále musíte potýkat.

04.11.2010

Vložila Jitka: Poděkování

20.10.2013 at 13:26

Přestože jsem byla, Jiřinko, u Vás na Dni otevřených dveří, dostatečně jsem Vám ani nepoděkovala. Mně se po té terapii tak změnil život, že to ani vyslovit nemohu. Jsem zdravá, šťastná, s manželem máme nyní překrásný vztah. A to, že mohu být plně k dispozici svým dětem a ne ve svém plačtivém údolí, se mi vrací v jejich úžasném vztahu ke mně. Když jsem v Élektře viděla ty ostatní ženy (také po terapii), jak to všechno zvládly a jak se jim nyní daří díky Vám, zaplavil mě velmi silný pocit radosti. Doufám, že Vy i ostatní pracovníci v Élektře dlouho vydrží při Vaší záslužné činnosti. Ještě jednou moc a moc děkuju.

04.11.2010

Vložila Renata: MPSV dnes – shrnutí

20.10.2013 at 13:24

Paní ministryně Müllerová bude žádat ministra financí o další peníze pro sociální služby. Pokud náááhodou něco na dofinancování bude, tak nejdříve v září. Jak do té doby udržet nad vodou klientky a klienty Élektry? Jak do té doby udržet nad vodou Élektru? Z čeho zaplatit nájem a energie, o mzdách a papíru do tiskárny a dalších „nepodstatnostech“ nemluvě? Se současnou nulovou státní dotací to nelze. Ať žije likvidační sociální politika České republiky!

18.02.2013

Vložila Renata: MPSV dnes ??

20.10.2013 at 13:21

Dnes se ministryně práce a sociálních věcí Ing. Ludmila Müllerová setká s některými zástupci poskytovatelů sociálních služeb – ti žádají navýšení dotací o půl miliardy Kč, jinak budou muset omezit služby nebo propouštět (např. domovy důchodců). Podle ředitelky Tyfloservisu z Pardubicka ale nepůjdou tak daleko, aby službu zrušili, protože je nutné, aby sociální služby fungovaly. HA! JENŽE ELEKTRA NA PROVOZ NEDOSTALA ANI KORUNU – V PŘÍPADĚ ELEKTRY SE NEJEDNÁ O OMEZENÍ SLUŽBY NEBO PROPOUŠTĚNÍ, ALE ABSOLUTNÍ LIKVIDACI, UKONČENÍ ČINNOSTI! Pracují zde dva lidé – psychoterapeutka a provozně-ekonomický pracovník, pak na 0,3 úvazku paní vyhledávající možné zdroje příjmů k přežití (dotace, granty apod.) – ale ty nejsou. Tak jsem zvědavá, jak to dnes u paní ministryně dopadne. Zda ustoupí sociálním službám, přidá jim peníze, aby vedení nemuselo omezit služby nebo propouštět – A CO ELEKTRA, KTERÁ VLASTNĚ PŘESTALA EXISTOVAT, PROTOŽE SE TAK ÚŘEDNÍCI ROZHODLI? Když se někde náááhodou najdou peníze pro sociální služby, které hromadně křičí – chceme více, nebo musíme omezit – NAJDOU SE I PENÍZE PRO ELEKTRU, KTERÁ JE SAMA, NEDOSTALA ANI KORUNU A TAK JE NUCENA SKONČIT? NE OMEZIT NEBO PROPOUŠTĚT, ALE SKONČIT? Nebo to budou peníze opět na úkor ELEKTRY, jen dle benevolence, rozmaru a nekompetence úředníků?

18.02.2013