Popular Tags:

Vložila Kristýna Leichtová: Naděje umírá poslední!!!

20.10.2013 at 12:26

Naděje umírá poslední!!!

Drahá Élektro, všechny statečné a všichni stateční.
Dlouho jsem hledala organizaci, která by pomáhala sekuxálně zneužívaným, či zneužitým, abych se s ní mohla spojit a podpořit ji. Mrzí mě jen, že jsem vás neobjevila dřív. Doufám že i přes nepřízeň ministerstva, se podaří najít nějaká cesta jak centrum obnovit a bude mi obrovskou ctí budu-li se na tom moci podílet!
Tak ať se blýská na lepší časy!

Vložila Lila: Výzva pro všechny, které to zažily

20.10.2013 at 12:25

„Výzva pro všechny, které to zažily
Pomozme Elektře! Když každá pošle na konto peníze dle svých možností, je šance, že Elektra přežije. Domluvme se na těchto stránkách a pojďme za Elektru demonstrovat, zkusme napsat petici, i od toho mohou být tyto stránky.
Nikdo jiný, než my nám nepomůže. Vím, co chcete namítnout – peněz máme málo, agresoři nás ožebračili, bojíme se o sebe i o své blízké – zneuživatelé nám vyhrožují. Agresoři jsou často mocní a vysoce postavení – vždyť je sponzorujeme a to nejen penězi. Kolik z nás sexuální otročí, či otročilo pro své tyrany. Já jsem se také bála a trochu se bojím i nyní. Zažila jsem četná odmítnutí ve smyslu “ tohle není možný“, bylo mi hodně zle. Teprve terapií v Elektře jsem se z otrokyně stala člověkem.

Pojďme do toho, pomozme sobě i těm, kteří se bránit nemohou – dětem.

Připomínám č. účtu Elektry: 3658760237/0100
Transparentní účet: 107-4968750207/0100″

Problematika sexuálního zneužívání

20.10.2013 at 12:03

Pixmac000057861375Sexuální zneužívání

Sexuální zneužívání je součástí tzv. Syndromu zneužívaného a týraného dítěte (CAN – child abuse and neglect), který je definován na základě doporučení zdravotní komise Rady Evropy z roku 1992.

Definice sexuálního zneužívání přijatá Radou Evropy v roce 1992:
Sexuálním zneužitím dítěte se rozumí jakékoli nepatřičné vystavení dítěte sexuálnímu kontaktu, činnosti či chování. Zahrnuje jakékoli sexuální dotýkání, styk či vykořisťování kýmkoli, komu bylo dítě svěřeno do péče, anebo kýmkoli, kdo se s dítětem dostal do nějakého kontaktu. Takovou osobou může být rodič, příbuzný, přítel, odborný či dobrovolný pracovník či cizí osoba. Pohlavní zneužívání se dělí na dotykové a bezdotykové. Bezdotykové zneužití zahrnuje setkání s exhibicionisty a účast na sexuálních aktivitách, kde nedochází k žádnému tělesnému kontaktu, např. vystavení dítěte pornografickým videozáznamům. Kontaktní zneužití je takové, kde dochází k pohlavnímu kontaktu, včetně laskání prsou a pohlavních orgánů dítěte, pohlavnímu styku, orálnímu či análnímu sexu.

Pixmac000053147751Z právního hlediska nezáleží na tom, zda došlo k uspokojení pachatele, důležité je, že snaha o dosažení uspokojení byla podstatou jednání pachatele. Dále se také nepřihlíží ke skutečnostem, zda si oběť uvědomuje, že byla zneužita, a také zda dítě/oběť dalo svolení nebo se chovalo vyzývavě či koketně.
Není bráno v potaz, zda pachatelovo jednání přinášelo dítěti příjemné pocity, protože „i když tělo dítěte reaguje na sexuální zneužívání pocity potěšení, neznamená to, že dítě je za zneužití odpovědné.“

Zvláštní formou sexuálního zneužívání je komerční sexuální zneužívání dětí, které znamená „použití dítěte pro sexuální účely výměnou za peníze nebo za odměnu v naturáliích mezi dítětem, zákazníkem, prostředníkem nebo agentem a jinými, kdo vydělávají na obchodu s dětmi pro tyto účely.“ (Světový kongres proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí, Stockholm 1996)

1. září 2013 – Uplatním se!

19.10.2013 at 17:59

 

Registrační číslo projektu:     CZ.1.04/3.102/86.00140

Název projektu:                      Terapeutická skupina – uplatním se!

zveřejnění:                             1. září 2013

Občanské sdružení Élektra – Centrum pomoci ženám zneužitým v dětství projekt „Terapeutická skupina – uplatním se!“ financovaný z prostředků EU k 31. srpnu 2013 ukončilo a vrátilo. Nebylo možné v něm dále pokračovat. Od ledna 2013 o.s. Élektra nedostalo na odborné sociální poradenství žádné dotace, nepodařilo se sehnat sociálního pracovníka, Centrum se muselo vystěhovat z prostor v ul. Chomutovická a vrátit registraci na MMHP. Poskytování odborného sociálního poradenství bylo podmínkou pro čerpání finančních prostředků z EU a realizace projektu „Terapeutická skupina – uplatním se!“.

1. června 2013 – Uplatním se!

19.10.2013 at 17:58

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.102/86.00140

Název projektu:   Terapeutická skupina – uplatním se!

zveřejnění:  1. června 2013

Občanské sdružení Élektra – Centrum pomoci ženám zneužitým v dětství od června 2013 realizuje evropský projekt č. CZ.1.04/3.102/86.00140. Cílem projektu s názvem „Terapeutická skupina – uplatním se!“ je pomoc ženám v dětství sexuálně zneužívaným a jejich zařazení do společnosti. Projekt financovaný ze zdrojů EU je realizován dvěma terapeutickými skupinami s rozšířeným programem. „Terapeutická skupina – uplatním se!“ pomůže klientkám začít plnohodnotně žít a uplatnit se na trhu práce.

Vložila Inka: Přání

20.9.2013 at 13:27

Dovolte, abych Vám popřála hodně sil do dalších let Vaší záslužné činnosti.

17.10.2010

help with essay

Vložila Renata: Likvidační sociální politika státu

20.9.2013 at 13:20

Milá Élektro! Když jsem se dozvěděla, že Ti stát nedal ani korunu a Ty jsi teď v České republice zcela osiřelá, bez potravy, bez domova a bez pomoci, tak mi z toho není smutno, ale mám obrovský vztek! Co jsme to dopustili? Jak se může stát takhle hyenisticky chovat k Élektře, která mu už 17 let pomáhá mít kvalitnější společnost a ve zdravých rodinách vychovávané potomky? Nejenže Ti, Élektro, stát nepomáhá, ale on se prostě od stolu a bez prověření rozhodne, že Tě zlikviduje? Je mi z toho zle! Élektra nemá z čeho zaplatit nájem! Élektra nemůže zaplatit ani minimální mzdu psychoterapeutce, která je v ČR nejerudovanější, nejzkušenější a nejlepší pomocí pro ženy v dětství zneužívané a znásilněné! Élektra nemůže zaplatit ani minimální mzdu 1,3 pracovníkům, kteří zajišťují veškerý její chod, bezpečí a pohodlí klientů! I když chod byl především „nekonečné nafukování záchranných vest“, které dohromady měly udržet Élektru aspoň po chvilkách nad vodou, aby se mohla nadechnout a nabrat síly do dalšího boje o přežití. Élektra přestala vyhovovat tabulkám, které určili u stolu laici bez prověření reality. Ale je to ještě horší! Ještě loni Élektra nesměla za žádnou svou činnost vybrat od klientů peníze, jinak by přišla o ty malé, ale přece jen – státní dotace. Letos stát Élektře nedá ani korunu, ale všichni ví, že nic platit nemusí. Ha – možná to má stát už zařízeno, jen to neřekl – mávnutím proutku zlikviduje Élektru proto, že stejným mávnutím proutku zlikviduje ve společnosti problém sexuálního zneužívání a znásilnění. Oběti těchto odporných trestných činů přestanou, mávnutím proutku, existovat. Možná už neexistuje ani jedna tato oběť, když už neexistuje ani jedna státní koruna pro Élektru. Jen mi to neštimuje s tím, co teď každý den vidím ve všech televizních zprávách – jen namátkou si vzpomínám na aktuální vyšetřování případu skautských vedoucích, kteří zneužívali několik desítek chlapců nebo elitní voják, bývalý člen ochranky J. Paroubka, zneužil mimo jiné 1,5 měsíční dítě, které mu za pár korun dala matka (dle mého názoru má zřejmě stejnou osobní zkušenost) nebo si vybavuji soud, kdy matka veřejně přiznala, že selhala jako manželka a sex jejího muže s dcerami jí situaci vyřešil (dle mého názoru má zřejmě stejnou osobní zkušenost). Takže oběti trestných činů zneužívání a znásilnění nezmizely, zmizely jen peníze pro ty, kteří těmto obětem dosud mohly pomáhat začít kvalitně žít. No, nechci žít ve společnosti s likvidační sociální politikou! Ve společnosti, kde se bezbranný nevinný člověk stane obětí sexuálního trestného činu a společnost mu vezme šanci se z tohoto traumatu někdy „uzdravit“. Před Élektrou byla totalita, co by bylo „po“ Élektře? Naivně a tiše doufám, že to nebudu muset nikdy poznat! Naivně a tiše doufám, že se stane zázrak a podaří se z dosud netušících zdrojů najít peníze na nájem a chod Élektry – centra, které vrací do života ženy v dětství zneužívané a znásilněné. Élektro, doufám, že Ti pomůžu nafouknout aspoň jednu záchrannou vestu.

13.02.2013

can you write my essay